VAD ÄR DEEKSHA?


DEEKSHA ( Oneness Blessing) är en överföring av gudomlig energi, som skapar ett skifte i medvetandet och ens uppfattning av livet, och har sitt ursprung från Oneness grundare Sri Amma och Sri Bhagavan.

Deeksha/Oneness Blessing påbörjar en neurobiologisk förändring i hjärnan. Det finns 16 center i hjärnan som ansvarar för bestämda, fastställda upplevelser såsom sensorisk förnimmelse, känslor som avund, hat, rädsla, medkänsla, kärlek, glädje, separation, samhörighet, kreativitet, inlärning etc. Deeksha/Oneness Blessing resulterar i en aktivering av vissa center och av-aktivering av andra center vilket påbörjar en process och ett skifte i ens uppfattning och upplevelse av livet.

 

Deeksha/Oneness Blessing hjälper också den fysiska kroppens läkande genom att lösa upp repetitiva känslomässiga mönster som påverkar kroppen och kan orsaka psykosomatiska sjukdomar.

I relationer skapar det större känslighet, acceptans och samhörighet med andra och befriar en från begränsande dömanden och präglingar. Vår upplevelse av enhet med allt liv förstärks och upplevelsen av separation börjar lösas upp. Relationen med oss själva, våra nära och kära och världen omkring oss fortsätter att fördjupas. Du återfår kontakten med ditt eget Högre Jag/din egen inre Gudomlighet.

 

Vilka kan ge Deeksha/Oneness Blessing till andra?
Deeksha/Oneness Blessing kan ges av de som har initierats under en kurs ledd av en Oneness Trainer, eller genom Oneness Universitys Level 1 kurs (tidigare 21-dagars processen). Dessa personer agerar då enbart som en kanal för denna energi att överföras till mottagaren. Deeksha/Oneness Blessing är ingen teknik eller kunskap som man lär sig.

Hur ges Deeksha/Oneness Blessing?
Deeksha/Oneness Blessing ges vanligtvis genom att man placerar sina händer på mottagarens huvud under några sekunder eller minuter. Det kan också ges till mottagaren utan beröring, via intention. På så sätt kan Deeksha/Oneness Blessing också ges till flera hundra eller t.o.m. tusentals personer samtidigt, t.ex vid större evenemang. Man kan också ge distansdeeksha, då Deekshan kan ges till en eller flera personer, oavsett fysiskt avstånd.

Kan alla motta en Deeksha/Oneness Blessing och uppleva dess fördelar?
Ja. Det är inte nödvändigt att man deltar i någon av Oneness kurserna för att kunna uppleva och ta del av Deeksha/Oneness Blessing. De flesta vuxna och barn kan motta Deeksha/Oneness Blessing när som helst, t.o.m. djur! Alla upplever någonting unikt, men det gemensamma är att energiöverföringen ämnar hjälpa oss på det sätt som vi behöver eller önskar mest. Energin fortsätter även att verka subtilt efter att själva överföringen har skett.

 

Vilka effekter kan Deeksha/Oneness Blessing ha?
Deeksha/Oneness Blessing..
* Öppnar dörrarna för enhetsmedvetande
• Ökar upplevelsen av förening med allt omkring dig
• Löser upp känslan av separation
• Ökar förmågan att vara närvarande i nuet
• Ökar kontakten med Alltet/Universum och ens egen Gudomlighet/Högre Jag
* Väcker upp intelligensen
• Förbättrar minnesförmågan
• Förbättrar förmågan att lära sig
• Balanserar hjärnans alfavågor
• Skapar bättre synkronisering mellan hjärnhalvorna
• Minskar det "mentala tjattret" och gör sinnet till ett verktyg som man använder när det behövs
* Skapar kärlek i relationer
• Läker inre sår
• Förbättrar lyssnandet
• Hjälper till att kunna uppleva den andre
• Väcker upp Hjärtat
• Förstärker upplevelsen av vänskap
• Ökar acceptansen och kärleken för dig själv som du är
* Ökar vitaliteten
• Läker kroppen genom att läka sinnet (psykosomatiska sjukdomar)
• Förbättrar matsmältningen
• Slappnar av kroppen
• Hjälper till att känna kärlek och uppskattning för kroppen
• Väcker upp kroppens energicenter (chakror)
* Öppnar upp för yttre framgång
• Skapar ett framgångsrikt medvetande
• Tar bort blockeringar som hindrar framgång
• Skapar en välståndsmentalitet

 

Cecilia är initierad Deeksha givare , utbildad av Anette Carlström ...och hon ger ibland Deeksha vid sina guidade meditationer samt även ibland vid behandling ...

De flesta som får Deeksha tycker det är mycket Kärleksfullt och att det känns mycket i kroppen när man får men även efteråt ! Välkommen att prova !