Blomsterdroppar

Blomsterdroppar

Blomster droppar används för att balansera negativa känslotillstånd som i regel sänker vårt immunförsvar

och orsakar olika fysiska och psykiska besvär.

Blomsterdroppar kan också hjälpa dig i din personliga och andliga utveckling

ge dig en bättre kontakt med Högre Jaget och din egen inre Källa

hjälper dig att gå upp i frekvens och att släppa in mer Ljus och Kärlek i ditt liv

Kan hjälpa dig att släppa sådant som du inte längre behöver ha i din kropp såsom stress , oro , negativ energi , traumatiska minnen , smära och värk m.m

Kan vara till hjälp nu i dessa tider av förändring då mycket händer med våra kroppar både fysiskt och mentalt

de hjälper dig att komma mera i harmoni med dig själv

Blomster droppar är trygga att använda, de kan användas för att förbättra sinnestillståndet och för ökad självkännedom.

De kan användas som stödbehandling till andra behandlingsformer.

Blomster droppar kan användas tillsammans med andra, vanliga mediciner.

Intag från bruksflaskan 2-4 droppar 2-4ggr per dag antingen direkt i munnen eller i ett halvt glas vatten under några veckors tid, eller enligtbehov. Om Du anser att Du reagerar för kraftigt minska på doseringen.Bruksflaskan innehåller en mindre del alkohol för hållbarhetens skull

Blomster droppar kan även användas utvändigt vid ex. bad.
Dosering vid fotbad: 5-10 droppar.Från bruksflaskan kan man stryka direkt på
huden eller blanda i massage olja.

Här nedanför kan du läsa om de droppar som finns färdigblandade samt om alla olika blommor och vad det står för det är där som du väljer själv vad du vill ha för essenser om du tar detta alternativ

Blomsterdroppar från Tornedalen

1 Rölleka:(Achillea millefolium)Allmänt stärkande på alla plan,förnyad livsstyrka,motståndskraft,immunsystem cirkulation.Meditation"Jag lever

verkar på Jorden med himmelsk kontakt".

2. Nysört (Achillea ptarmica) Närvaro kontakt med bröstkorg upp genom ryggradskanalen. Förbund/Förening med det allra högsta. släppa på

spänningar i axlar och armar, ökad cirkulation i bröstkorg nacke hals.Trofast partnerskap, likt två svanar är trofasta varandra. Även rotad

stabilitet.

4. Kvanne:(Angelica archangelica)Allmänt vitaliserande, öppnar upp bihålor och hörselgångar, fördjupar andningen vid förkylning och trötthet.

Renande och stärkande, för sinnena eterisk klarhet.

Meditation - Ärkeänglarna.

5. Pepparrot:( Armoracia Rusticana)Vid långvarig emotionell stress, sorg som skapat smärta. Spänningar och inflammation. Öppnar

andningen, ger kraft åt den kraftlöse, cirkulation, blodomloppet, immunförsvaret, släpper på muskelspänningar och därav ökad rörlighet.

Skydd i alla situationer, ökar immunförsvaret, bra vid yttre angrepp, bakterier och virus, även vid yttre mental och emotionell stress och

påfrestningar.

Meditation - Ärkeängeln Mikael. Släppa bindningar mellan mänskliga kopplingar som gjort att situationer blivit låsta och

skapat stagnation i kroppen .Släpper yttre bindningar för att stärka inre kontakt med sin kärna.

6. Ljung: (Calluna vulgaris)Strålglans, visa vem man är, stå för den man är, vara i kraften, stråla i ljuset som man är, extrovert

kommunikation, rörelse, expansiv, stiga fram, njuta av livet, ta för sig unna sig av livets goda, ge av sig själv ,tillåta sig att ledas, intuition,

lyssna inåt och ta fram det inre på sitt unika sätt, strålglans, lycka.

Viddens element, sjunga, dansa, rörelse, gå med vinden, eterisk, svävande, "in flow", saker bara händer av sig självt, öppen för det oväntade

och oförutsedda, flexibilitet, följsamhet.Ta dagen som den kommer, frihet, känna dofter och smaker.Affirmation: "livet är härligt". Njuta av

framgång, röra kroppen, resor, möten, oväntade händelser . Expansion i bröstkorgen, andningsapparaten, vara i anden. Ande, kropp och själ.

7.Blåklocka:(Campanula rotundifola)Öppnar upp flöde i känslolivet, bra vid separation eller andra låsta känslolägen. Känslorna flödar på

ett friskt levande sätt . Återskapa social kontakt ,känna sina behov, intressen, exempelvis: gå på studiecirkel, ta vara på intressen och

behov.Känslomässiga behov på alla nivåer, även de sexuella behoven. Öppnar upp flöde och att vara öppen för förändring. Aktivt ta vara

på intressen, livet fortsätter.

8. Jungfru Marias nycklar: (Dactylorhiza maculata)Lugnar hjärtat. Balanserar hjärta och sinne. Tacksamhet, nåd, trygghet.Rensar negativiteter

i tanke och känsla."Violetta flamman"

Meditation - nådens helande kraft.Förlåtelse, pånyttfödelse, ny början. Vibration av kärlek, andlig näring.

Healing.

9. Mjölkört:( Epilobium angustifolium)Upplyftande, allmänt stärkande, balanserande, intuition, känna igen sina behov omhändertagande,

moderlig, bli varse om grundbehov av näring, värme vila och trygghet, lugn och ro, både fysiskt och andligt, Struktur och långsiktighet,

skapande, målmedveten, se saker från ett högre perspektiv även i vardagen.

10. Ögontröst: (Euphrasia stricta)Kontakt med "Lilla barnet" inom sig, oskuldsfull, omhändertagande,vårdande omsorgskänsla, lyssna

inåt, det inre barnets behov, se in i barnets renhet och klarhet, önskan av uppmärksamhet, att vara balanserad i barnet,vara sedd och se det

inre barnet i sig och andra.

11. Älggräs:(Filipendula Ulmaria)Vid smärta, spänningstillstånd, oro, rastlöshet.Meditation - kan hjälpa gå in i smärtan och lösgöra

bakomliggande eventuell emotionella minnen som orsakat stress och smärta.Likt en pulveriserande och florerande resa i tiden. Förlösande

känsla i smärtområdet som följd.Den hjälper att kunna gå in i smärta och avbryta, frigöra spänningar.

12. Ängsnäva:(Geranium pratense)Släppa, skaka av sig oro och rädsla. Kommunicera, samvaro med andra, social acceptans, "team

work", förstå andra.

13. Humle (Humulus lupus) Humle ger lugn och ro samt närvaro i bröstet. Eliminerar onödig emotionell stress och oro genom ökad

närvaro i den egna essensen. Kan även vara till hjälp vid överaktivitet i tankarna, tanke brus.

Släppa yttre oegentligheter som inte har något värde i sig, inre fokus. Vara den Du är!Ger också en möjlighet till vila för den som har svårt

att slappna av samt för den som går på högvarv. Kan också vara till hjälp för den som har svårt att sova. Lugn för hjärta, balanserande för

hjärta och sinne.

14. En:(Juniperus communis)Renande och vitaliserande. Stärker njurarna, uppmärksamhet i sinnena.

Förmåga att ta in och observera omgivningen. Göra bedömningar av situationer på ett visst sätt. Skilja på väsentligt och oväsentligt,

bondförnuft, förfäders visdom, insikt om livets förgänglighet.

15. Skvattram:(Rododendron tomentosum)Vid skador, värk och spänningar i musklerna. Kronisk långvarig värk, whiplash, nackbesvär.

Ger tröst, förlåtandets känsla, ökad närvaro av nåd och hjälp för den som lider av smärta och spända muskler, ökad cirkulation och lättare

att slappna av i nacke, röra nacke vid skada, spänd nacke. All långvarig kronisk värk och spänningstillstånd. Lugnar sinnet, känsla av

tacksamhet och frid, gammal visdom.

 16. Höstfibbla:(Leontodon automnalis)Solarplexus, vara i sin kraft, kontakt med naturenMeditation - naturväsen, älvor, devor, natur ande,

känsla av frid, vidder, balans. De fyra elementen : jord ,vatten, eld, luft.

17. Prästkrage:(Leucanthemum vulgare)Förnuft, balanserar hjärta och sinne, klarhet i kommunikation, mod, saklighet, riktning, beslut.

Bestämma sig för något.

18. Gulsporre:(Linaria Vulgaris)Ljus i sinne, känsla av frid. Meditation - En stilla stund för sig själv/Gud.

19. Linnea :(Linnaea borealis)Stabilitet i övre hjärtat ut i nyckelbenen och axlarna, kontakt uppåt.

Kunna utrycka sig från hjärtat, stödjer att vara i anden. Samband hjärta – anden, glädje – kärlek. Vibration av himmelsk kärlek i hjärta,

kommunicera, tala från hjärtat. Fysiskt släpper det ner axlarna, lättar för den som drar upp axlarna och har stagnation i flöde/spänningar i

armarna. Öppnar upp övre Hjärtchakra /Halschakra.

20. Näckros:( Nymphaea alba)Meditation, vid tomhet, drakens kraft ,transformation från en form till annan, andlig transformation ,balans,

harmoni.Kontakt med skaparen, kreativt flöde, gudomlig nåd.

Meditation - stillhet, uppnådd visdom, fulländning ljus, förening med det

högre, "peacemaker" med sig själv/högre jaget, leva efter högre ideal. Upplyftande ur dyn, frisk återkoppling till ljuset, högre jagets ljus.

Mystik, snabbhet och elegans, himmelsk ärvaro, vibration av ljus, öppnar upp hela ryggraden,speciellt de övre chakrorna samt stärkande

för Rotchakrat.Upplysning.

22. Tall:(Pinus sylvestris)Hjälper till att bli medveten om anden "Jag är anden", släppa bördor från axlarna, identifiera sina rötter och den man

är"Jag hittar den jag är och min väg i livet, jag går med anden och är den jag är i ande och kropp".

 

Du väljer själv om du vill ha en färdigblandad essens

Pris : 250:-

Välj själv vilka blommor du vill ha eller låt mig (  Cecilia ) välja helt intuitivt vilka droppar du behöver

Pris: 290:-

Du kan också välja till ett kanaliserat budskap till dina droppar

då ber jag om vägledning som gynnar din utveckling här och nu ...budskapet skrivs ner på papper ( ca. 1-2 A4 sidor )

och du får det tillsammans med dina droppar

Jag mediterar och trummar också över dina droppar och ber om healing och hjälp till dig för ditt Högsta Goda här och nu för dig

Pris: 499:- för droppar och budskap

 Vill du beställa blomsterdroppar skicka oss ett mejl på vilket alternativ du väljer och ev. vilka blommessenser du vill ha

max 3 st i samma flaska

du kan betala in via Bankgiro som du får som svarsmejl, efter du mejlat oss en beställning.

 

Flaskans storlek är 50 ml. Frakt tillkommer med 49:-

25. Rosenrot:(Rhodiola rosea)Samlar ihop livskraft,balanserande för hela kroppen, livskraft styrka, nervenergi ryggrad armar, ben,närvaro"I am"

balans, styrka, cirkulation. Stimulerar initiativ förmågan, kreativ livskraft.Kraft att förändra alert och vaket sinne, kreativitet,sexuell eld ökad lust.

26. Vildros: (Rosa canina)Öppnar upp hjärtats röst. Hjärtchakrat. Hitta din kärleksmelodi.Tröst i svåra tider ex. vid sorg Hitta tillbaka till sig

själv, vara närvarande i hjärta och kärleken utan att förlora sig själv.

27. Åkerbär: (Rubus Arcticus)"Öppnar vägen till dina drömmars mål", empati i hjärta, hopp, uppmuntrande, tröstande, lugnande. Våga tro på

sina drömmar och att de ska manifestera sig i kärlek och en känsla av hopp och förtröstan att livet bär. Hjärtchakra. Drömmar som växer i

hjärtat, känslans intelligens. Tro på livet.

28. Hjortron: (Rubus Chamaemorus)Lugnar sinnet, överaktivitet i tankar. Renande (lämplig vid meditation). Kraftladdad med guldenergi.

Balsamenergi för alla celler i kroppen. Släppa ilska. Försoning och sammansmälta med sitt högre jag. Förening, yoga.

29. Rödblära:(Silene dioica)"Dela din gåva med världen". Tar fram din gåva, din unika energi, inre skaparkraft och kreativt flöde och på så

sätt förening med källan. Centrala kanalen i ryggraden.Affirmation: "kärlekens kraft flödar i mig och genom mig" "Ju mer jag ger av kärlek

desto mer får jag". Hitta sin plats att ge och få kärlek. Sexuell livskraft, kreativ energi, skapande och renande, cirkulation, stå på sina egna ben,

bejaka sin uppgift, tro på livet.

30. Gullris:(Solidago virgaurea)Ökad uppmärksamhet, närvaro, koncentration, fokus.Alkemi: eld - vatten, men också jord kontakt. Levern och

Njurens meridian, stärker grund energin. "Kinesisk medicin" , nedre Dantien . Chakra systemet 1:a-3:e chakrat samt Tredje ögat.

Meditation -

"Ren" uppmärksamhet

31. Våtarv: (Stellaria media)Känsla av kontakt med det mystiska. Arvsenergi, pulserande kraft och närvaro i ryggraden, cellminne, kraftdjur,

ursprung, shamanism och inre resor,Din styrka, sätta gränser, respekt och vara respekterad.(Vid healing och regressions arbete)

33. Smörblomma : Inre barnets glädje , oskuldsfullhet , nyfikenhet , upptäcktsres , hoppa och skratt . Sexuell frigörelse , frihet . Släpper blockeringar , hämningar och återhållsamhet i sexuell energi och kreativitet . Att vandra fritt , lättsamt sinne , följsamhet , open mind och Free spirit

34. Maskros:(Taraxacum)Cirkulationskraft, att ta tag i saker och ting. Cirkulation i armar och ben, helande renande.

35. Skogsstjärna:(Trientalis europea)Eterisk kraftkontakt med stjärnorna, ledstjärnan, ljusstråle, pelare från hjässan och uppåt,

norrskensaktigt ljus ända ner i benen för att kunna gå framåt i livet, navigera med kontakt uppåt likt en sträng av ljus.

36. Rödklöver: (Trifolium pratense)Jordande, kontakt med Rotchakra, rötterna i jorden, andlig styrka, uthållighet, långsiktigt

uppbyggande, vitaliserande, bra för mage tarm lever, renande. Bygga upp energi i kroppen, kraft att orka, balanserar matsmältningen.

  

38. Tranbär: (Vaccinum oxycoccos)Samlad kraft, tredje ögat, healing fokusering, sann uppmärksamhet, renande, njurar, lever, urinblåsa,

Mental fokusering, koncentration, mental styrka, övre nacken till huvudet, urinblåsans meridian.Tålamod i varandet, vid förändringsprocesser,

tillit att allt ordnar sig, Tystnad i sig själv, introvert, eftertänksamhet, vid sorg och saknad, släppa taget hitta sin egen melodi, återuppta ny

energi, kraft att komma igen, stå tå egna ben, mod att vara den man är.

39. Lingon:( Vaccinium vitis-idea)Ökad stabilitet, stärker självtillit, styrka i leder och ligament, bra för den som är fysiskt aktiv, styrka, spänst,

att ta sig fram i livet, där du behöver tro på dig själv. Ger stabilitet för den som reagerar för mycket på omgivning och på andras känslor. Skydd

att vara kvar i sin egen energi, en slags barriär mor yttre ting.Samlad i eget kraftcentrum, "Hara"Kan observera och se omgivningen utan att tappa

fotfästet, balanserad, "magkänsla". Meditation - Jag är min egen mästare/ guru. Jag är den jag är.Förmåga att förstå större sammanhang, helheter.

42 Björk ( Betula Bra) för den som fått känna av livets törnar och nu söker initiera en ny start, även bra för den som känner sig trött, stagnerad och trög. Björken är renande och vitaliserande. Den ger flöde och cirkulation i hela kroppen. Förnyad livskraft, en ny början. Affirmation: Jag släpper de gamla tunga – Ny livskraft flödar i mig. Jag känner en ny kreativitet, engagemang och mening igen.

43 Ormrot(  Bistota vivapara Bra )för den som oroar vad andra tycker och tänker, även för den som känner sig rastlös och vilsen eller för den som är stressad att följa med o passa in i modet och trender.

Ormrot ger frid i sinnet. Se sig själv sådan man är.Möjliggör kontakt med sitt högre jag och genom det, ökad, integritet, självkänsla o trygg i den man är. "Hitta sin egen stil och sätt att vara. Vara sig själv i sin egen rytm och melodi . Bra vid meditation .

44. Vattenklöver(  Menyanthe trifoliate) Lugnande i övre magen. Tömmer emotionell och mental stress i området, vilket ger en mjuk behaglig och avslappnande känsla i hela kroppen. Kan också ge en aktivering av tredje ögat, det inre seendet, i form av inre bilder, landskap och miljöer.

48 Hallon Rubus idaeus För den som försakat sitt inre barn eller har något at bearbeta från barndomen. För det inre barnet inom dig dess behov av uppmärksamhet, lekfulhet spontanitet och glädje. Kan också vara till hjälp för den som har behov av att släppa på något från barndomen, tidig tonåren, som hämmar, spontanitet, glädje nyfikenhet och upptäckare lusta. Passar också till ungdomar som är på väg in i vuxen åldern, harmoniserar övergången från barn till vuxen.

49. Brännässla ( Urticadioicia.) Stödjer njurarna närvaro i sinnena öppnar upp spänningar i lederna, ryggrad nacke. Ger tillit lugn närvaro för att se livet som det är, saklighet, sinnlig närvaro och andlig kontakt .

50. Blåbär(  Vaccinium Myrtillus.) Förnöjd tillförskt en känla av att allt faller på plats, små enheter bildar en helhet. Kort sagt alla byggstenar behövs. Lita på sig själv, balanserar magkänsla och förnuft. Aktivering av mage, tarm ,tredje ögat, inre seende. Blåbär kan även ha lindrande verkan för den som lider av oro i benen sk. Restles legs

Ord från Torsten som framställt dessa blomsterdroppar

Blomsterdropparna från Tornedalen är gjorda enligt samma metod som Dr. Edvard Bach (1886-1936) använde sig av. Jag blev inspirerad

att göra blomsterdroppar av lärarna på fytoterapikursen i Frantsila och de Finska Blomsterdropparna. Jag hade fått höra att växterna i norr

hade högre bioenergi än motsvarande växter söder över, detta väckte mitt intresse att framställa blomsterdroppar från norr. Under

sommaren 2010 hade jag möjlighet att vistas i" midnattsolens land" i Tornedalen och dess ren natur. Blommorna jag använt för att

framställa blomster dropparna är de som finns med i listan.

Blomsterdropparnas effekter har jag provat mig fram till och fått till mig under meditation. Jag vill poängtera att resultaten är grundade på

mina upplevelser och absolut inte baserat på fakta eller vetenskaplig sanning. Var och en kan själv prova och använda blomsterdropparna,

känna in hur de påverkar just Dig.

Jag vill vara ödmjuk inför naturens storhet och mångfald och växternas enorma potential som är långt större än vi kan ana.

Blomsterdropparna har med stor sannolikhet fler egenskaper och verkningar långt mer än jag kunnat beskriva här. Detta är bara en början i

att kartlägga och sammanställa blomsterdropparna och dess effekter. Därför är jag intresserad av att få höra hur användarna av blomster

dropparna upplever dem och beskriver dem.

Blomster droppar är trygga att använda, de kan användas för att förbättra sinnestillståndet och för ökad självkännedom. De kan användas

som stödbehandling till andra behandlingsformer.

Blomsterdroppar kan användas tillsammans med andra, vanliga mediciner.

Hur man använder blomsterdropparna:

Bekanta dig med blommorna och beskrivningen av blommorna. Känn efter intuitivt eller rådfråga en terapeut för att välja ut vilka blomster

som bäst passar dig och dina närmaste.

 Intag från bruksflaskan 2-4 droppar 2-4ggr per dag antingen direkt i munnen eller i ett halvt glas vatten under några veckors tid, eller enligt

behov. Om Du anser att Du reagerar för kraftigt minska på doseringen.Bruksflaskan innehåller en mindre del alkohol för hållbarhetens skull

Blomster droppar kan även användas utvändigt vid ex. bad. Dosering vid fotbad: 5-10 droppar.Från bruksflaskan kan man stryka direkt på

huden eller blanda i massage olja.

Blomsterdroppar med Ljus från Norr, Lycka och välmående från Blommorna.