Frid & Kärlek

Älska dig själv ..

 

När det blir frid i den enskilda människan blir det fred på jorden och kärleken får råda över skog och mark , människa och djur
Allt blir precis som det var tänkt med denna plan som sattes i verket vid tidens begynnelse

 

När du kan älska dig själv kära barn infinner sig frid i din kropp och hjärtat fylls med kärlek

när ditt hjärta är fyllt till bredden med kärleken till dig själv kan du också dela med dig till andra av denna kärlek då infinner sig frid i dem du delar med dig till

 

Så är regeln skriven regeln om orsak och verkan att det du ger ut får du också tillbaka så ge ut kärlek och du får kärlek tillbaka så börja med att ge kärlek till dig sjäv så får du också tillbaka kärlek från dig själv ..sedan kan du ge till andra

 

Kära vän låt friden bygga bo i ditt hjärta och kärleken landa mjukt i ditt bo likt en fågelunge som sover tryggt i sitt bo
en fågel räds ej att prova sina vingar för första gången

nu är tid min vän att prova dina vingar och snart mycket snart flyger du Hem


Hem till kärlekens boning
Hem till Ljuset

 

Så låt friden lysa din väg och Kärleken bära dig när du lyfter
du är så efterlängad och älskad

med Kärlek
mitt Högre Jag

Kommentera gärna: